แอปพลิเคชัน
ซอฟต์แวร์
บริการ
ทดลองใช้
แอปฯ ออนไลน์
ฟรี แอปฯ
ไทยผลิต สัญชาติไทย

แอปพลิเคชัน-ซอฟต์แวร์

ProDOC
ProDOC

Professional eDocument Management System (ProDOC) ซอฟต์แวร์บริหารจัดการเอกสารดิจิทัลภายในองค์กร โดยนำเข้าเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เช่น PDF, Image หรือการแปลงเอกสารที่อยู่ในรูปแบบกระดาษไปสู่รูปแบบดิจิทัลด้วยการสแกนภาพถ่ายหรือนำเข้า มีระบบรักษาความปลอดภัยเอกสารที่มีประสิทธิภาพสูง ลดการสูญหายของเอกสารในองค์กร และ ลดอัตราการใช้กระดาษในองค์กรได้กว่า 50%

Smart School Bus
Smart School Bus

Smart School Bus แอปฯอัจฉริยะ ในเมืองอัจฉริยะ Smart City เพื่อโรงเรียนสีเขียว แอปฯนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาจากแรงบันดาลใจ ที่พบเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น และเกิดความสูญเสียกับบุตรหลาน ไม่สามารถย้อนเวลานั้นกลับมาได้ ถ้ามีระบบอัจฉริยะที่ทำงานผ่าน Cloud และดาวเทียม GPS สามารถตรวจสอบป้องกัน เฝ้าติดตามการเดินทางของบุตรหลานได้บนแผนที่ สำหรับผู้ปกครองที่ใช้บริการรถโรงเรียนรับส่งนักเรียน จะหมดความกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันเหล่านั้น การเกิดการสูญเสีย จะไม่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นอีกต่อไป

Smart School Bus แบ่งส่วนการใช้งานเป็น 2 ส่วนคือส่วนของโรงเรียน และส่วนของผู้ปกครอง ทดลองใช้งานด้วย Web Browser รองรับได้ทุกอุปกรณ์ ทุกขนาดจอภาพไม่ต้องโหลดแอปฯ ใด ๆ

มุมมองของโรงเรียนใช้รหัส
User: School
Password: demo

มุมมองของผู้ปกครองใช้รหัส
User: Parent
Password: demo

Smart GPS
Smart GPS Tracker (SmartGPS)

Smart GPS Tracker เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อทำให้อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ Android ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ IoT (Internet of Things) สำหรับส่งข้อมูล GPS (GPS Tracker) โดยรับสัญญาณ GPS จากดาวเทียมและส่งพิกัดตำแหน่ง Latitude และ Longitude ผ่าน Cloud ไปที่ Smart GPS Server เพื่อให้บริการสำหรับแอปพลิเคชัน Smart School Bus และ Smart GPS Tracking เห็นตำแหน่งบนแผนที่แบบ Real-Time โดยไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์ Hardware GPS Tracker

Smart GPS Tracking
Smart GPS Tracking

Smart GPS Tracking แอปพลิเคชันบนมือถือและเดสก์ท็อปที่เชื่อมต่อคุณ ด้วยอุปกรณ์พกพาของคุณหรืออุปกรณ์ GPS ในรถของคุณช่วยให้คุณติดตาม คน รถ สัตว์เลี้ยง บนแผนที่ได้ตลอดเวลา

Smart Video Conference
Smart Video Conference (SmartVC)

SmartVC (eMeeting)  ช่วยให้การทำงานของคุณ การพูดคุยกับทีมงาน การนำเสนองานผ่านคอมพิวเตอร์ การประชุม การสัมนา การอบรม การเรียนการสอน การสังสรรค์ในกลุ่มเพื่อน ไม่มีข้อจำกัด

Smart eMedical Record
Smart eMedical Record (SmartEMR)

SmartEMR เว็บแอปพลิเคชันสำหรับดูแฟ้มเวชระเบียนออนไลน์ สำหรับโรงพยาล หรือสถานพยาบาล โดยการนำเอกสารเวชระเบียนแบบเดิมที่มีอยู่แล้ว ที่เกี่ยวกับบันทึกการรักษาของแพทย์ บันทึกผลจากห้องปฏิบัติการ ประวัติการรักษา ของผู้ป่วย เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ฟิล์มเอ็กซ์เรย์ กราฟสถิติต่าง ๆ ของผู้ป่วย เอกสารที่สแกนเก็บไว้ หรือเอกสารที่อยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF เป็นต้น ทำให้โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลสามารถให้บริการ ทำการรักษาผู้ป่วยเบื้องต้น ระยะทางไกลผ่านระบบ Cloud

Smart Virtual School
Smart Virtual School (SmartVS)

SmartVS โรงเรียนเสมือนจริงอัจฉริยะ เว็บแอปพลิเคชัน สำหรับโรงเรียน ใช้ได้ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือ อุดมศึกษา SmartVS สร้างโครงสร้างได้เหมือนโครงสร้างของโรงเรียน แบ่งแยกย่อยได้ตามระดับชั้นเรียน มีสภาพแวดล้อมห้องเรียนเป็นห้องเรียนออนไลน์ ที่เสมือนนักเรียนเข้าห้องเรียนจริง เด็กนักเรียน เข้าห้องเรียนระยะทางไกลจากที่บ้านหรือสถานที่ต่าง ๆ
        ครูและโรงเรียน สามารถสร้างคลังความรู้ แหล่งความรู้ออนไลน์ เตรียมไว้ให้นักเรียน ในห้องเรียนออนไลน์ ครูสามารถมอบหมายงาน/การบ้าน (Assignment) แยกตามรายวิชาหรือครูผู้สอน เพื่อให้เด็กนักเรียน ได้รับงานที่มอบหมายได้ถูกต้องครบถ้วน คุณครูสามารถตรวจงานเด็กออนไลน์ และเด็กนักเรียน สามารถส่งงานครูออนไลน์ได้ ในขณะเดียวกัน ผู้ปกครองก็สามารถติดตามงานที่คุณครูมอบหมายให้นักเรียนได้เช่นกัน

Smart OCR
Smart OCR

SmartOCR แอปพลิเคชันสำหรับถอดข้อความ ตัวอักษร ตัวเลข จากเอกสารสิ่งพิมพ์ ที่ได้จากการสแกนด้วยสแกนเนอร์หรือการถ่ายภาพ มาเป็นภาพเอกสาร ที่มีข้อความตัวอักษรหรือตัวเลขอยู่บนภาพเอกสารนั้น ออกมาเป็นตัวอักษร ที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ สามารถนำไปใช้งานต่อได้ SmartOCR มีความสามารถถอดข้อความ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี และภาษาอื่น ๆ อีกกว่า 70 ภาษาทั่วโลก

GRIS
Guest Registration Information System (GRIS)

Guest Registration Information System แอปพลิเคชันสำหรับอ่านข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการลงทะเบียนเช่น ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ เลขที่พาสปอร์ต เลขที่บัตร วันที่ ของผู้มาลงทะเบียนเข้าพักในโรงแรม รีสอร์ท ที่ปรากฎอยู่ในพาสปอร์ต บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ ด้วยเครื่องสแกนเนอร์ และ เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด นำข้อมูลดังกล่าวมาเก็บในฐานข้อมูล สามารถค้นหาข้อมูลย้อนหลัง หรือดูประวัติการเข้าพัก รวมถึงออกรายงานส่ง สตม. หรือ สำนักงานตำรวจ และส่งต่อข้อมูลไปให้กับระบบบริหารจัดการโรงแรม

บริการ

Smart Scan
Smart Scan

eDocument Scan Service บริการสแกนเอกสาร พร้อมจัดทำ ดัชนีสืบค้นเอกสาร สแกนเอกสารภายในองค์กรของคุณ ด้วยเครื่องมือ และซอฟต์แวร์บริหารและจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อันทรงประสิทธิภาพของ ProDOC และ SmartOCR

ฟรี แอปพลิเคชัน ไทยทำ ไทยใช้ (ต่างชาติก็ใช้ได้) คนไทยผลิต

Smart Screen Character Recognition
Smart SCR

Smart Screen Character Recognition แอปพลิเคชันสำหรับอ่านข้อความบนจอคอมพิวเตอร์ของคุณ ณ ตำแหน่งที่คุณเลือกไว้ ซึ่งเป็นภาพของ ลายมือตัวบรรจง ตัวอักษร QR-Code หรือ Barcode ส่งผ่านคลาวด์ไปประมวลผลที่ SmartOCR Server คุณสามารถสำเนาข้อความที่อ่านมาได้ ไปใช้งานได้ตามความต้องการแทนการพิมพ์ ซึ่งประหยัดเวลาในการพิมพ์เอกสารที่มีข้อความจำนวนมาก

*** ฟรี สำหรับใช้ส่วนบุคคล นักเรียน นักศึกษา ***

ชื่อผู้ใช้: student
รหัสผ่าน: student

ลูกค้าบางส่วนของเรา

ติดต่อเรา 

พุทฒิพงษ์
(จิ๋ว)

Tel: 081-236-5695

กิตติพงศ์
(อี๊ด)

Tel: 081-833-3225

พรรณรังษี
(อุ๋ย)

Tel: 081-834-2151

ชนาวิน
(ช้าง)

Tel: 081-848-3048​

พิเศษสิฐ
(อู๋)

Tel: 061-541-6995

สหทยา
(กอล์ฟ)

Tel: 089-356-1692

Address

888/10 Pracha Rat Bamphen Rd.
Samsen Nok, Huai Khwang
Bangkok 10320 (Thailand)

Contact Us

Email:
     info@psm.co.th
Phone:
     +66 (2) 402-6989 
Fax:
     +66 (2) 402 6989